ALD Automotive

S ALD spolupracujeme na automatizaci procesů jako je automatické vyplňování smluv pro operativní leasingy.

Cílem projektu je nasadit Robot Process Automation od společnosti UI Path a automatizovat manuální vyplňování dokumentů.

Dodané služby

RPA

Automatizace

Laptop

Automatizujte téměř cokoliv

Příklady procesů, které lze automatizovat:

  • Předčasné ukončení smlouvy
  • Řádné ukončení smlouvy
  • Import smluv
Tablet

Proces nákupu elektronických dálničních známek (EDZ)

Robot na denní bázi stahuje z určené databáze seznam SPZ automobilů, pro které má být pořízena EDZ s určenou platností (následující pracovní den – robot kontroluje víkendy i svátky). Robot potom přikročí k nákupu samotnému, na portálu tvoří jednotlivé sady aut dle jejich pohonu a délky platnosti známky. Poté pokračuje na rekapitulaci objednávky, kde kontroluje, jestli se platnost EDZ pro některé ze zadaných SPZ nebude v případě objednání překrývat. Pokud takové případy identifikuje, informuje o nich odpovědného zaměstnance a ten je případně zpracuje ručně.

Po rekapitulaci robot pokračuje na finální krok před platbou, ve kterém specifikuje email pro přijetí potvrzení objednávky a také způsob platby. Následně robot vyplní údaje platební karty, které jsou zašifrované v jeho databázi, a čeká na potvrzení platby ze strany odpovědného zaměstnance. Pokud platbu nepotvrdí a nákup není proveden, robot se pokusí objednat ještě jednou a v případě neúspěchu zašle zaměstnanci SMS zprávu. V případě úspěchu je na email zadaný při objednávce automaticky poslán přehled objednaných SPZ, který je automaticky propsán do databáze a který potom robot zanese do podnikového systému v rámci evidence nákladů operativního leasingu.

Zobrazení procesu RPA na monitoru
Mobil

Máte podobný projekt a chcete ho realizovat?

Používáme cookies

Abychom vám poskytli co nejlepší zážitek z našich webových stránek, využíváme souborů cookies.

Na stránce Cookies se můžete dozvědet více o tom, které soubory přesně používáme, nebo jak je vypnout.